+(66) 94 94 78269

Top
 

คริสตัลบำบัดสำหรับทุกคน (ขั้นที่ 1)

คุณต้องการที่จะสัมผัสพลังงานของคริสตัลได้ด้วยมือของตัวเองไหม?

เพื่อที่จะเลือกคริสตัล หรือ หินบำบัดที่ใช่สำหรับตนเองและคนใกล้ชิด

เพื่อรู้จุดที่จะวางคริสตัลในบ้าน ที่ทำงาน ระหว่างเรกิทรีทเม้นท์ หรือการบำบัดรูปแบบอื่นๆ

และใช้ส่วนตัวอย่างเห็นผลทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรัก การงาน และ การไหลเวียนของพลังงานที่ดี

เรียนรู้การทำความสะอาดและใช้งานอย่างถูกต้องโดยไม่ถูกหลอก

วันเดียวสำหรับการเรียนทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ คุณจะได้เข้าสู่โลกที่แสนมหัศจรรย์ของการบำบัดด้วยคริสตัล

สิ่งที่เรียนรู้:

 • ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคริสตัลชนิดต่างๆ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคริสตัลรูปร่างต่างๆ
 • สัมผัสพลังงานคริสตัลด้วยมือ
 • การแปลความหมายของการวางคริสตัลกับการบำบัด (Treatment)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจักระและคริสตัล
 • การล้างพลังงานในคริสตัล
 • การเพิ่มพลังให้กับคริสตัล
 • คริสตัลบำบัดในการบำบัดแบบองค์รวม

ข้อกำหนดก่อนเรียน: ไม่มี
ผู้ฝึกสอน:  Victor
ระยะเวลา: 1 วัน (9 am to 7 pm)
จำนวนนักเรียนต่อกลุ่ม: 4 – 8 คน

คริสตัลบำบัดเพื่อนักบำบัดเรกิ (ขั้นที่ 2)

วันแรกเป็นคอร์สคริสตัลบำบัดสำหรับทุกคน และอีกหนึ่งวันสำหรับการปฎิบัติจริงโดยใช้เรกิควบคู่กัน

สิ่งที่เรียนรู้:

 • การแปลความหมายของการวางคริสตัลกับการทำทรีทเม้นท์
 • ความรู้เกี่ยวกับจักระและคริสตัล
 • การใช้คริสตัลบำบัดอารมณ์
 • การใช้คริสตัลบำบัดทางไกล
 • การใช้คริสตัลในสถานที่
 • การใช้คริสตัลควบคู่กับเรกิ
 • การล้างและเพิ่มพลังคริสตัลด้วยเรกิ
 • การทำทรีทเมนท์คลิสตัลกับเรกิพร้อมกัน

ข้อกำหนดก่อนเรียน: เรกิขั้นที่ 2
ผู้ฝึกสอน:  Victor
ระยะเวลา: 2 วัน (10 am to 6 pm)
จำนวนนักเรียนต่อกลุ่ม: 4 – 8 คน