+(66) 94 94 78269

Top
 

Session ส่วนตัวกับ Victor Singh

Session ส่วนตัวกับ Victor Singh

การนำพาเข้าสู่ภวังค์ไปในอดีต อนาคต และ การพูดคุยกับจิตใต้สำนึก

การเข้าสู่ภวังค์ หรือ การเข้าสู่คลื่น ‘เตต้า’  (Theta State) คือภาวะของการผ่อนคลายลึกสุด การสั่งจิตประเภทนี้มีวิธีการโดยผู้แนะนำจะนำพาผู้ถูกบำบัดเข้าสู่ภาวะจิตสำนึกแห่งการรับรู้ ซึ่งภาวะทางจิตใจและร่างกายสามารถเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัย ทำให้การพูดคุยกับจิตใต้สำนึกเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย เนอกจากนี้เราได้ผสมผสานเทคนิค ‘จักกระ’ บำบัดมาเป็นตัวช่วยเยียวยาเพื่อให้ผู้รับบำบัดได้ผลประโยชน์มากที่สุด

การทำงานโดยการสั่งจิตเพื่อประโยชน์สูงสุดเราจะมีเทคนิคต่างๆดังนี้

 1. การนำพาเข้าสู่ภวังค์โดยกลับเข้าสู่อดีต
 2. การพูดคุยกับจิตใต้สำนึก
 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกกรรม
 4. การนำพาเพื่อสร้างภาพฝันให้เป็นจริง
 5. การพาเข้าสู่ภวังค์โดยการนำไปในอนาคต
 6. การเยียวยาเด็กน้อยในร่างกายของเรา
 7. เทคนิคการสร้างภาพ (Visualization) จูงจิตเพื่อสร้างจุดอ้างอิงที่ดีต่อความคิด
 • ระยะเวลาต่อเซสชั่น ประมาณ 75-90 นาที
 • ระหว่างเซสชั่นเราใช้น้ำมันสกัดธรรมชาติ 100% ร่วมในการบำบัด
 • เรามอบน้ำมันหอมสกัดธรรมชาติหลังเซสชั่นเป็นกลิ่นเฉพาะของคุณ
 • กรุณาจองล่วงหน้า